Y Nodyn Cyngor Technegol 20 newydd

  http://gov.wales/docs/desh/publications/171012technical-advice-note-20-planning-and-the-welsh-language-cy.pdf Datganiad Cylch yr Iaith   13 Hydref 2017 ‘Ar ôl aros cyhyd amdano – er 2013 – mae’r Nodyn Cyngor Technegol 20 newydd, y canllawiau i gynghorau sir sut i ymdrin a’r Gymraeg mewn cynllunio gwlad a thref, yn … Parhau i ddarllen Y Nodyn Cyngor Technegol 20 newydd