Utgorn 103, Hydref 2020

Cyflwynydd: Morgan Jones 
Mynydd EpyntGERAINT JONES yn adrodd hanes ysgytwol y diwedd ar fywyd gwâr Mynydd Epynt pryd y cipiodd y Swyddfa Ryfel yn Llundain gartrefi 219 o bobl a phlant 80 mlynedd yn ôl i eleni.
O.M. EdwardsDAWI GRIFFITHS yn parhau â’i sgwrs ar achlysur canmlwyddiant marw O.M. Edwards yn 1920: yn fyfyriwr yn Rhydychen; yn teithio’r cyfandir a’r ysgrifennu a’r cyhoeddi toreithiog a ddigwyddodd yn ei hanes wedyn.
NenniusDAFYDD GLYN JONES yn parhau â’i ddarlith gyfoethog ar Nennius, yr hanesydd cynnar, cynnar yn ein hanes. Yma mae ar drywydd tri o enwogion Cymreig: Maelgwn Gwynedd, y Brenin Arthur a Gwrtheyrn.
Dau Ieuan GwyneddJINA GWYRFAI, Ysgrifennydd Utgorn Cymru, yn sôn am yr Ieuan Gwynedd a fu’n gwrthwynebu’n gryf Frad y Llyfrau Gleision ac a fu’n gyfrifol am gyhoeddi cylchgrawn cyntaf merched Cymru. Ac am yr Athro Hanes Cymru o’r un enw a fu farw bron yn 98 oed yn 2018, a weddnewidiodd y pwnc, yn cynnwys anghyfiawnder Brad y Llyfrau Gleision.
  Canu Protest y 1960au (2) DAFYDD IWAN yn parhau â’i draethiad difyr am ganu protest y 1960au.
  

Utgorn 102, Haf 2020

Cyflwynydd: Morgan Jones 
O.M. Edwards (1)DAWI GRIFFITHS yn adrodd hanes cynnar O.M. Edwards, y gŵr a roddodd mor hael  i Gymru.
Coed EifionyddMARGIAD ROBERTS yn tynnu sylw at nifer rhyfeddol o enwau llefydd yn Eifionydd sydd yn deillio o enwau’r fedwen, y wernen, yr onnen, y gelynnen, yr helygen, y dderwen, y gollen a’r pren.
Diolch, MarianRhai o gydweithwyr y Ganolfan — GERAINT JONES, DAWI a BERYL GRIFFITHS  — yn diolch i’r Ysgrifennydd a’r Prifardd IEUAN WYN yn adrodd ei englynion gorchestol iddi.
Nennius (1)DAFYDD GLYN JONESyn ei ffordd ddihafal yn ein goleuo ar wir arwyddocâd y llyfr cyntaf un o hanes y Brythoniaid  a ysgrifennwyd dan yr enw Nennius tua’r flwyddyn 830.
Canu Protest y 1960au    (1)    DAFYDD IWAN yn ein hatgoffa am ran o symudiad gwirioneddol bwysig yn hanes Cymru.
  

Utgorn 101, Gaeaf 2020

  Cyflwynydd: Morgan Jones 
Corona i’r CymryGERAINT JONES yn adrodd stori ddifyr am fusnes llewyrchus yn y fasnach ddiod heb unrhyw feirws yn perthyn iddo.
Cofio Merêd (2)Ail ran y noson arbennig honno yng ngofal ARFON a SIONED GWILYM a MAIR TOMOS IFANS a gafwyd yng Nghanolfan Hanes Uwchgwyrfai i gofio canmlwyddiant geni y canwr a’r casgwr alawon annwyl, Meredydd Evans, sy’n dangos y cyfoeth syfrdanol yn ein cynhysgaeth gerddorol.
Thomas Jones o Ddinbych                                                                                              DAWI GRIFFITHS yn cofio 200mlwyddiant marw un o wŷr mawr Cymru, sef y diwinydd a’r pregethwr,  y bardd a’r emynydd galluog a’r awdur toreithiog, Thomas Jones o Ddinbych.  Bu ef a’i gyfaill mawr,  Thomas Charles o’r Bala, yn ddylanwad aruthrol o fewn enwad y Methodistiaid Calfinaidd.
O fy Iesu bendigedigYr Athro E. WYN JAMES yn dadansoddi’n  ddiddorol emyn mawr Eben Fardd a genir gan y gynulleidfa ar y diwedd.