Utgorn 97, Gwanwyn 2019

Cyflwynydd:        Morgan Jones  
Y Gweilch IEUAN BRYN, Penryndeudraeth, cyfrannwr newydd i’r Utgorn, yn ceisio canfod a oes unrhyw wirionedd yn yr honiad mai yr un yw Gwalch y Pysgod ag Eryr Pengwern.
Dodrefn Cig a Gwaed EMLYN RICHARDS yn hiraethu am oes amgenach na’r un bresennol ac yn cofio am rai o’i chymeriadau.
Enwau Lleoedd yn Eifionydd (4) Detholiad MARGIAD ROBERTS o hen enwau lleoedd yng nghwmwd Eifionydd sydd y tro hwn yn cynnwys enwau crefftwyr.
Ystyried Lloyd George (3) DAFYDD GLYN JONES yn parhau i sgwrsio am yrfa David Lloyd George lle mae’n sôn amdano fel prif hyrwyddwr y Rhyfel Byd Cyntaf.
Wedi 1282 GARETH HAULFRYN WILLIAMS, cyn Archifydd Sirol Gwynedd, yn egluro beth ddigwyddodd ym myd cyfraith yng Nghymru pan gollodd ei hanibyniaeth a’i sofraniaeth gwleidyddol.
Anerchiad J.R. Jones : Yr Arwisgo – Mytholeg y Gwaed GERAINT JONES, Golygydd Utgorn Cymru, yn darllen un o ysgrifau Yr Athro J.R. Jones, un o leisiau mwyaf angerddol Cymru yn 1969.
Cofio Cilmeri 1969 Yr hanesydd ERYL OWAIN yn cofio Rali Fawr Cilmeri ym Mehefin 1969.
Pen Llywelyn
Cân TECWYN IFAN