Teulu’r Post Llanwnda

        gan Aelwen Roberts

Pan gaewyd Swyddfa’r Post Llanwnda ddiwedd Tachwedd 2008 daeth i ben fywoliaeth  pedwaredd genhedlaeth y teulu presennol.

Costrelir yr hanes yn ddifyr yn y llyfryn hwn  gan Aelwen Roberts.

Mae’n cynnwys nifer o luniau ac fe’i cysodwyd gan Ifor Williams, Llanfaglan. Cyhoeddwyd ar y chweched o Ragfyr 2008.

Pris £4 yn y Ganolfan neu £5 trwy’r post.  40 tudalen