Meysydd Llafur newydd o Fedi 2016 ymlaen

TGAU              

Crynodeb o’r Opsiynau

Uned 1: Astudiaethau Manwl – Cymru a’r persbectif ehangach

1A   Oes Elisabeth, 1558-1603

1B   Radicaliaeth a Phrotest, 1810-1848

1C   Dirwasgiad, Rhyfel ac Adferiad, 1930-1951

1Ch Caledi, Cyfoeth ac Anniddigrwydd, 1951-1979

 

Uned 2: Astudiaethau Manwl – Hanes yn canolbwyntio ar Ewrop / y byd

2A   Rwsia mewn Cyfnod o Newid, 1905-1924

2B   UDA: Gwlad Gwahaniaethau, 1910-1929

2C   Yr Almaen mewn Cyfnod o Newid, 1919-1939

2Ch Newidiadau yn Ne Affrica, 1948-1994

 

Uned 3: Astudiaethau Thematig o bersbectif hanesyddol eang

3A   Newidiadau ym maes Trosedd a Chosb, tua 1500 hyd heddiw

3B   Newidiadau ym maes Iechyd a Meddygaeth, tua 1340 hyd heddiw

3C   Datblygiad Rhyfela, tua 1250 hyd heddiw

3Ch Newidiadau ym Mhatrymau Mudo, tua 1500 hyd heddiw

 

Uned 4: Gweithio fel hanesydd – asesiad di-arholiad

Bydd CBAC yn darparu dewis eang o enghreifftiau o asesiadau di-arholiad y gall canolfannau ddewis o’u plith. Neu, gall canolfannau ddyfeisio eu tasgau asesiad diarholiad eu hunain y mae’n rhaid iddyn nhw ddilyn arddull a gofynion yr enghreifftiau y bydd CBAC yn eu cynnig. Caiff y tasgau hyn eu dilysu gan uwch safonwr cyn i ddysgwyr gychwyn ar eu tasgau

 

Y Safon Uwch

Un o blith y canlynol:

  • Llywodraeth, Gwrthryfel a Chymdeithas yng Nghymru a Lloegr tua 1485-1603
  • Llywodraeth, Chwyldro a Chymdeithas yng Nghymru a Lloegr tua 1603-1715
  • Gwleidyddiaeth, Protest a Diwygio yng Nghymru a Lloegr tua 1780-1880
  • Gwleidyddiaeth, Pobl a Chynnydd yng Nghymru a Lloegr tua 1880-1980

Un o blith y canlynol:

  • Newid Gwleidyddol a Chrefyddol yn Ewrop tua 1500-1598
  • Ewrop mewn Cyfnod o Absoliwtiaeth a Chwyldro tua 1682-1815
  • Chwyldro a Syniadau Newydd yn Ewrop tua 1780-1881
  • Ewrop mewn Cyfnod o Wrthdaro a Chydweithredu tua 1890-1991