Melin Faesog

gan Sophia Pari-Jones

Hanes y melinwyr o 1682 a’u cysylltiadau â Phlas-y-Nant, Betws Garmon a stad Baron Hill, Biwmares. Yr oedd rhai o’r disgynyddion ymhlith yr arloeswyr cynnar hynny a deithiodd ar longau hwyliau, mewn agerfadau, ar drenau ac ar droed i gyrraedd y Seion newydd yn Ninas y Llyn Halen, UDA, i gael rhyddid i addoli.

44 tudalen.   Lluniau.  Cyhoeddwyd yn 2007.      £4    £5 trwy’r post