Ffurflen gais am gryno-ddisgiau

£5 yr un + £1 cludiant   BARGEN 5 am £20 + £3 cludiant

Enw/enwau’r gryno-ddisg/cryno-ddisgiau:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Enw_______________________________________________________

Cyfeiriad ___________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________Cod Post _____________________________

e-bost _____________________________________________________

Amgaeaf/amgaewn y swm o ______________________________________

 

Anfonwch y ffurflen hon i’r cyfeiriad hwn: Utgorn Cymru, Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd. LL54 5BT   

Sieciau yn daladwy i Utgorn Cymru.

 

Os yw’n well gennych dalu’n uniongyrchol i’n banc, cysylltwch â ni: hanes.uwchgwyrfai@gmail.com