Ellyll Hyll a Ballu

Chwedlau’r Ardal i Blant

gan Mary Hughes:

Cipio Cyfoeth (chwedl Cilmyn Droed-ddu)

Tir Tylwyth Teg (chwedl Llyn y Dywarchen)

Gwyrthiau Beuno (chwedlau Beuno)

Dim ond un ael…(chwedl Aelhaearn)

Lluniau gan Jasmine Hughes

12 llun lliw a 7 du a gwyn

Addas i blant o bob oed ac yn arbennig ar gyfer rhai 7 – 11.

52 tudalen    maint A5

Cysodwyd gan Ifor Williams