Ein Gwir Hanes (6)

Ein Gwir Hanes (8) : Yr Hen Bowys a’r Canu Englynol

Ble mae’r Dref Wen?     Ble mae Pengwern?   Ble mae Rhodwydd Forlas?

Aeth Myrddin ap Dafydd ati yn ddiweddar i ddilyn trywydd Canu Heledd a Chanu Llywarch Hen, yn ôl i galon yr Hen Bowys a’n syfrdanu a’n gwefreiddio trwy brofi fod cymaint o enwau’r lleoedd yn y canu hwnnw yn dal mewn bod hyd heddiw.

Ac mae’r stori arwrol am ddewrion y ffin yn amddiffyn hyd angau dir Cymru yn erbyn gelynion rheibus yn hanes y dylai pob Cymro a Chymraes ei wybod.*

Yn y prynhawn cafwyd y pleser o wrando ar Yr Athro Peredur Lynch yn ymhelaethu ar yr englynion a’r chwedlau sydd â’u dylanwad cyn gryfed ag erioed ar ein canu hyd heddiw.

Llywyddwyd y cyfarfod gan Tecwyn Ifan yn ei ddull dihafal ei hun, trwy ddiweddu’r cyfarod â chân.

______________________________________________________

* Gweler y trysor o lyfr Yn ôl i’r Dref Wen gan Myrddin ap Dafydd, Cyhoeddiadau Barddas, 2015