Cyrn y Diafol

gan Geraint Jones

Am gyfnod o ganrif a rhagor, bu’r band pres yn rhan annatod o ddiwylliant ac adloniant broydd y chwareli yng Ngwynedd.  Ond tu ôl i’w parchusrwydd ymddangosiadol llechai’r diafol a’i gyrn, yn awchus am helynt.  Doedd y gasgen gwrw byth yn bell o benelin yr hen fandar, a cheid ymdaro geiriol a chorfforol yn aml – yn arbennig ar ddiwrnod cystadleuaeth.  Doedd y cythraul canu fawr o help chwaith!

Mae’r awdur yn arweinydd Seindorf Trefor ers dros 35 o flynyddoedd, ac yn llenor medrus.  Yn y gyfrol hon, mae’n olrhain hanes hen fandiau’r chwarelwyr o’u dyddiau cynnar yn y 1830au hyd at ddiflaniad y rhelyw ohonynt yn chwarter cyntaf yr ugeinfed ganrif.

 

186 tudalen, yn cynnwys 20 llun.                                                                       Cyhoeddwyd ac argraffwyd gan Wasg Gwynedd (Tachwedd 2004).