Cryno-ddisgiau

JDilwyna[1]

Hanes byr y stad yng Ngwynedd o 1773 hyd ei thranc tua 1950

Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.