Cryno-ddisgiau 1

Y Prifardd Ieuan Wyn yn sgwrsio am deyrnasiad Llywelyn a llythyrau Peckham

Cymru a’i Harwyr

Hywel Teifi Edwards Anerchiad gwladgarol a thanbaid am goffáu arwyr cenedlaethol  
Eos Morlais : Tenor Cymru Hywel Teifi Edwards Portread ysgubol o brif denorydd Gwlad y Gân  
Abergarthcelyn y Tywysogion Ieuan Wyn Sgwrs am deyrnasiad Llywelyn a llythyrau Peckham  
Ma’r Hogia‘n y Jêl Peredur Lynch Ifor Williams a Henry Lewis versus Saunders Lewis  
Emrys ap Iwan Dafydd Glyn Jones Dadansoddiad disglair o weledigaeth gwladgarwr y 19ganrif  
Caradog Prichard a’i Fro J Elwyn Hughes Portread cynnes o’r llenor, ac o Dyffryn Ogwen  
I Ti y Perthyn ei Ollwng Yr Athro J R Jones Anerchiad gwladgarol ac angerddol yr athronydd enwog  
Cantorion Dyffryn Nantlle Amrywiol Casgliad o ganeuon hen Eisteddfodwyr y dyffryn  
Bardd Mawr Clynnog Dawi Griffiths ac eraill Portread o Eben Fardd ynghyd â rhai o’i gerddi  
Caneuon Mam Meredydd Evans Merêd yn 90 oed yn esbonio a chanu rhai o’n  caneuon gwerin  
Cofio Llwyd o’r Bryn Geraint Lloyd Owen Portread personol o Bob Lloyd, Gŵr y Pethe  
Cofio Bob Owen Croesor Dyfed Evans Hanesion difyr  am y llyfrbryf  hynod o Groesor  
Eben Fardd a Brwydr Maes Bosworth Hywel Teifi Edwards Meddylfryd y Llyfrau Gleision yn rheoli bywydau’r Cymry  
Cerddi Myrddin ap Dafydd  Myrddin ap Dafydd 33 o gerddi gydag esboniad byr ar bob un ohonynt  
Cantorion Bro’r Eifl Amrywiol Hen gantorion pentrefi chwarelyddol yr Eifl yn canu  
Dwy Bregeth Emlyn Richards Dau destun amserol gan bregethwr poblogaidd  
Byd y Baledi a’r Llofft Stabal Emlyn a Harri Richards Emlyn yn siarad a Harri, ei frawd, yn canu  nifer o faledi  
Dau Gymeriad hynod o dref Pwllheli Meirion Lloyd Davies Hanes Morgan Griffith, Pen-mownt, a Dafydd Parry, Ocsiwnïar  
Y Tân Anfarwol yn Llŷn Geraint Jones Hanes llosgi Ysgol Fomio Penyberth ym 1936  
Dic Moto Coch Geraint Jones Peth o hanes y cwmni bysiau enwog a’i ddreifar  direidus  
Rhiw-bach Vivian Parry Williams Stori’r pentref chwarelyddol diflanedig uwchlaw Penmachno  
Nafis Dolwyddelan Vivian Parry Williams Stori am fewnlifiad dros-dro ddaeth i weddnewid ardal yn y 1870’au  
Enwau Caeau Bedwyr Lewis Jones Sgwrs gartrefol ac addysgiadol yr Athro hoffus ar hoff bwnc  
Triawd y Coleg Cledwyn Jones Hanes hwyliog y Triawd enwog gynt gan un o’i aelodau  
Eisteddfodau Cynnar Hywel Teifi Edwards Yr arbenigwr ar uchelfannau’r maes yn trin ei hoff bwnc  
Gwenwyn Eisteddfodol Hywel Teifi Edwards Y cythraul canu yn anterth ei nerth – a’i hwyl !  
Niclas y Glais Emyr Llywelyn Cyflwyniad llawn angerdd –  a llais Niclas ei hun i’w glywed  
Cythraul Cystadlu T Llew Jones Llond bol o chwerthin yng nghwmni un o’n pennaf ddiddanwyr  
Portreadau Harri Parri Amrywiaeth ardderchog o gymeriadau brith a hyd yn oed amheus !  
Carneddog Bleddyn O Huws Gwerinwr diwylliedig, hynafiaethydd a chymeriad rhyfeddol  
Heddychwyr Cymru Pryderi Llwyd Jones Portreadau cynnes o bedwar heddychwr Cymreig amlwg  
Direidi Llenorion Robin  (ROGW) Williams Ffraethineb  a direidi rhai o’n prif lenorion  
Radicaliaeth Crist a Chlefyd Cymru Dr R Tudur Jones Anerchiad angerddol Llywydd Undeb yr Annibynwyr, Y Bala 1986  
Cythraul y Bêl Gron Arwel Jones Seiliedig ar brofiadau’r canwr gyda thîm y Darans, Llanberis  
Owain, Tywysog Cymru Nia Powell Arwyddocâd gwleidyddol Gwrthryfel Owain Glyndŵr  
Cofio Eben Fardd Amrywiol Criw’r Ganolfan yn cofio 150 mlynedd marw’r bardd  ym 1863  
Hanes Stad Broom Hall John Dilwyn Williams Hanes byr y stad yng Ngwynedd o 1773 hyd ei thranc tua 1950  
‘Senedd’ Sidanen QE2 (Sêt y Gornel) Geraint Jones Detholiad o ysgrifau’r dychanwr crafog  
Dw i’n cofio Emlyn Richards Atgofion  difyr  un o ddarlithwyr mwyaf poblogaidd y Babell Lên