Cof y Cwmwd yn Archifdy Caernarfon

Dydd Sadwrn, 20 Ionawr 2018    10 — 3 o’r gloch y prynhawn

Llywydd: Gareth Haulfryn Williams

Sesiwn hyfforddi ac ymarfer i’r rhai sydd â diddordeb gwirioneddol mewn cymryd rhan yn y gwaith o helaethu’r gronfa ddata Cof y Cwmwd y gall pawb gyfrannu ati.

Mae ychydig o leoedd ar ôl ar gyfer y sesiwn gyntaf hon. Ni chodir unrhyw dâl a darperir cinio ysgafn. Cysylltwch rhag blaen â’r rhif teleffon 01286 830 698  i gadw lle – neu i nodi y bydd gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r fenter.

Byddwn hefyd yn cynnal nifer o  sesiynau eraill, ac yn fodlon dod i esbonio’r wefan i grwpiau, ysgolion ac ati sydd am gael rhagor o wybodaeth.

Eisoes mae dros 100 o erthyglau, rhai byr iawn a rhai ychydig mwy swmpus ar gael, ond y nod cychwynnol yw llunio tua 400 o eginynnau neu erthyglau cyflawn erbyn diwedd Mehefin 2018, pan fydd grant y Loteri’n dod i ben. Nid yr adeg honno fodd bynnag y bydd y Cof ei hun yn dod i ben. Bydd yn dal i gael ei gynnal i’r dyfodol fel y gall pobl ddal i gyfrannu at ein gwybodaeth o’r fro.

Ein bwriad yw gweld Cof y Cwmwd yn datblygu fel prif ffynhonnell gwybodaeth am hanes a thraddodiadau ein cwr bach ni o Gymru. Erfyniwn arnoch i wneud eich rhan er mwyn cyrraedd y nod hwnnw. Mae Cof y Cwmwd yn ymdrin ag ardal yr hen gwmwd, gan gadw at yr hen ffiniau canoloesol – sef plwyfi hanesyddol Clynnog, Llanaelhaearn, Llandwrog, Llanllyfni a Llanwnda. Mae hyn yn cynnwys Dyffryn Nantlle i gyd bron hyd at Ryd-ddu ac wedyn ar hyd afon Gwyrfai o Ryd-ddu trwy’r Bontnewydd ac at y môr.

Yn anad dim, ewch at https://cof.uwchgwyrfai.cymru i weld beth sydd wedi cael ei gyflawni eisoes.

Gobeithio’n wir y byddwch yn fodlon helpu i greu adnodd heb ei hail ar gyfer pawb sydd â diddordeb yn hanes y fro, a hynny trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.