Cerdded y ‘Clawdd Terfyn’

Cerdded y ‘Clawdd Terfyn’ – Cofiant R. Dewi Williams

gan W.J. Edwards

Yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Dyffryn Conwy a’r Cyffiniau yn Llanrwst yn 1989 gofynnwyd am ‘Fyr Gofiant i R Dewi Williams ynghyd ag Astudiaeth o’i Waith fel Llenor’. Ffrwyth y gystadleuaeth honno yw’r gyfrol hon.

Bu R. Dewi Williams yn Brifathro Ysgol Ragbaratoawl Clynnog o 1917 hyd 1929. Yr oedd yn llenor dawnus ac ystyrir ei gyfrol o storïau byrion ‘Clawdd Terfyn a Straeon eraill’ yn glasur.
Pris £4.95 yn y Ganolfan neu £6 trwy’r post. 139 tudalen