Map

  • Dyma fap y bwriadwyd iddo ddangos union leoliad y Ganolfan.
  • Nid oedd angen troi i’r dde ar ffordd Capel Uchaf gan fod swyddfa’r Ganolfan ar yr union dro hwnnw, sef y tŷ sydd yn rhan o’r Capel.
  • Mae i’r Ganolfan DDAU adeilad – gyferbyn â thai Llys Eben (mae’r enw i fod yn nes at y Capel ar y map). Mae’r Ysgoldy, ble y cynhaliwn ein gweithgareddau, yr ochr draw i’r Capel.  Y Lôn Ganol yw enw’r ffordd hon ac aiff yn ei blaen heibio i Fryn Eisteddfod.

Map dros dro: