Gardd

GarddUwchgwyrfai2013a_000

Rhan bwysig o gynllun y Ganolfan oedd adfer dwy ardd sydd bellach yn ardd berlysiau draddodiadol a gardd fwthyn sydd yn tyfu blodau persawrus. Erbyn hyn maent yn adnodd amhrisiadwy a phrofiad nefolaidd yw bod ynddynt boed ymwelwyr neu weithwyr. Llafur gwirfoddol yw’r cwbl  –  y cynllunio, trin y tir, plannu, tirlunio ac ysgrifennu taflenni ac ati. Byddwn yn anelu at gyfarfod ar y Sadwrn cyntaf o’r mis i gynnal a chadw a mwynhad pur yw bod wrth y gwaith dan gyfarwyddyd Dr Anne Elizabeth Williams a Howard Williams.

Cydnabyddwn yn ddiolchgar gymhorthdal  Amgylchedd Cymru tuag at brynu offer garddio, deunyddiau a dehongli er mawr hwylustod i ddatblygu’r ardd.

Y GARDDIO NESAF: 9 y bore hyd at hanner dydd, ar Sadwrn i’w bennu yn ystod y mis – ychydig ddyddiau ymlaen llaw gan ddibynnu ar y tywydd.  Ceir te ddeg.  Croeso mawr i wirfoddolwyr newydd.   Y rhif cyswllt:   01286 660 655. 

BLE MAE’R ARDD?

Ym mynedfa’r Ysgoldy mae yna ddôr yn arwain i’r ardd.  Hefyd gellir camu iddi o’r Ysgoldy ei hun.

Gadael Ymateb