Llyfrau

John Preis – Crwydryn enwocaf Cymru – gan Geraint Jones

                          Hanes bywyd y crwydryn enwog o’r ardal, 1894-1985.                 £10 (+ £1.50)

Trefor – gan Geraint Jones a Dafydd Williams

                         Hanes datblygiad pentref ithfaen enwog yn Arfon                                 £5 (+ £1)

Moto Ni, Moto Coch – gan Geraint Jones

                         Stori ddifyr cwmni bysus Clynnog & Trefor                                       £5 (+ £1.50)

Epil Gwiberod – gan Geraint Jones

                          Detholiad o ysgrifau crafog “Sêt y Gornel” am y Gymru Vach.     £3 (+ £1.50)

Cyrn y diafol – gan Geraint Jones

                          Hanes cyffrous hen fandiau pres chwarelwyr Gwynedd.               £3 (+ £1.50)

Gŵr Hynod Uwchlaw’rffynnon – gan Geraint Jones

                         Hanes rhyfeddol Robert Hughes, ffarmwr, pregethwr, bardd

                         ac arlunydd o Lanaelhaearn, gyda chasgliad o dros 60 o luniau.         £6 (+£1)

Gwlad y Menig Gwynion – gan Geraint Jones

                         Nofel ddychanol a doniol a gwrth-sevydliadol.                                 £3 (+ £1.50)

Mary King Sarah – gan Aelwen Roberts

                         Hanes bywyd y gantores ryfeddol o Dal-y-sarn, Arfon.                        £4 (+ £1)

Teulu’r Post, Llanwnda – gan Aelwen Roberts

                         Hanes difyr y teulu hwn dros nifer o genedlaethau.                             £4 (+ £1)

Ar Anwadal Donnau’r Byd – gan Dawi Griffiths

                        Hanes bywyd Eben Fardd.                                                                          £2 (+ £1)

Melin Faesog gan Sophia Pari-Jones

                        Hanes teulu o felinwyr a chip ar y Mormoniaid.                                    £3 (+ £1)

Ellyll Hyll a Ballu – Chwedlau’r Ardal i Blant – gan Mary Hughes

                       Straeon gwerin difyr o Gwmwd Uwchgwyrfai.                                        £4 (+ £1)

Llyfr Lliwio – gan Dafydd Jones

                       Deuddeg llun deniadol o’r ardal ar gyfer plant.                                      £2 (+ £1)

Teulu Tan-y-clawdd – gan Marian Elias Roberts

                        Hanes teulu gwerinol a gwladaidd o Gapel Uchaf, Clynnog.              £4 (+ £1)

Hen Ysgol Eben Fardd Ysgol yr ail gynnig – gan Emlyn Richards

Cerdded y ‘Clawdd Terfyn’ Cofiant R. Dewi Williams – gan W.J.Edwards

                         (Y ddau olaf i’w gweld yn ein harchif gan eu bod allan o brint).

Gadael Ymateb