Unigolion

Yr hyn sydd gennym i’w gynnig:

(i) Gardd Uwchgwyrfai

Perlysiau a blodau bwthyn yn fwyaf arbennig. Mae gennym daflen i alluogi ymwelwyr i ddarllen am y planhigion. Trefniant ymlaen llaw.   (01286 660 853/655).  Cydnabyddwn yn ddiolchgar gymorth Amgylchedd Cymru yn y gorffennol.

(ii) Yr Arddangosfa yn Yr Ysgoldy (a gynhelir yn achlysurol).

(ii) Yr Archif Ddigidol 
Mae angen trefnu ymlaen llaw.  Gellir gwrando ar sgwrs neu ddwy o Utgorn Cymru, gweld y llyfrau a’r cryno-ddisgiau sydd gennym, rhai papurau bro lleol, a chael gwybod am hanes lleol, ac am y lleoedd diddorol i’w gweld, ayb.

Gadael Ymateb