Ein Hanes

 

Cefnogaeth

Cafodd Canolfan Hanes Uwchgwyrfai gefnogaeth ariannol Rhaglen Amcan Un yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cynulliad Cymru i brynu Ysgoldy (cyn Goleg Rhagbaratoawl y Methodistiaid) a Thy’r Capel Ebeneser, Clynnog Fawr, a hefyd i weinyddu’r cynllun am gyfnod o dair blynedd. Cafodd y cynllun hefyd gymorth ariannol Cyngor Gwynedd, Cynllun CAE Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn ogystal â Mantell Gwynedd. Datblygwyd yr Ardd ar wahân trwy gymorth y corff amgylcheddol Enfys ac yn ddiweddarach Amgylchedd Cymru.

 

Ymweliadau Unigolion

Ymweliadau Grwpiau

Ymweliadau Ysgolion

 

 

 

Gadael Ymateb