2015

EIN GWIR HANES

10.30 – 2.30 y prynhawn   Pawb â’i fwyd.  Mynediad rhad.

7 Chwefror 2015      EIN GWIR HANES (6):  Rhyfel y Degwm / Thomas Gee

                                    Ieuan Wyn Jones:   “Thomas Gee”

Robert Morris: “Rhyfel y Degwm”

16 Mai 2015              EIN GWIR HANES (7):  Y Brythoniaid a’r Hen Ogledd

                                    Dafydd Glyn Jones yn rhoi Tro i’r Hen Ogledd

Tachwedd 2015       EIN GWIR HANES (8): Y Mab Darogan a’r Deddfau Uno

                                    J. Dilwyn Williams: “Y Mab Darogan”.
                                    Dilynwyd gan drafodaeth.
                                    EGWYL am ginio: pawb â’i fwyd.
                                    Nia Watkin Powell: “Y Deddfau Uno”.
                                    Dilynwyd gan drafodaeth.

CYFARFODYDD DIWYLLIANNOL

7 o’r gloch ar nos Fercher olaf y mis oni nodir yn wahanol

25 Chwefror             Eifion Glyn: Newyddiaduraeth Cymru

25 Mawrth               Tegwyn Jones: Tribannau

29 Ebrill                    Vivian Parry Williams:  Nafis Dolwyddelan

25 Mehefin (Iau)    DARLITH FLYNYDDOL UTGORN CYMRU

                                 Dafydd Wigley:  Saunders Lewis, y Blaid ac Ewrop

11 Medi  (Gwener)  GŴYL  GLYNDŴR:

                                 Dafydd Tudur:  Michael D. Jones a’r Wladfa

Llywydd: Glory Roberts (o’r Wladfa)

30 Medi                   Dafydd Whiteside Thomas: Oddeutu Afon Saint

28 Hyd.                    Branwen Jarvis:   Cyfenwau Cymreig

25 Tach.                   Gwenan Gibbard:   Alawon a’u cefndir

11 Rhag.(Gwener)  COFIO CILMERI:  

                                 Craig Owen Jones: ymateb i lofruddiaeth Llywelyn ein Llyw

Olaf:  Gwrthryfel Madog ap Llywelyn (1294-95)

 DIGWYDDIADAU ERAILL

9 Mai (Sad.)           Ffair Lyfrau, Canolfan y Morlan, Aberystwyth

23 Mai (Sad.)        Arddangosfa Pennarth, Aberdesach                                           (Pennardd yn Arfon y Mabinogi)  yn Rali Ffermwyr Ifainc Eryri

4 Gorff. (Sad.)      Taith Glyndŵr (i aelodau’r Ganolfan yn unig)                Ymweld â Chorwen, Glyndyfrdwy a Sycharth.

CYFEILLION EBAN  (Cylch Darllen):
(trydedd nos Fawrth y mis am 7 o’r gloch)                                                                       
20 Ionawr                Cartrefi Cymru (O.M. Edwards)
17 Chwefror             Pigau’r Sêr (J.G. Williams)
17 Mawrth                Hanes Rhyw Gymro (John Gwilym Jones)
21 Ebrill                    Y Wisg Sidan (Elena Puw Morgan)
19 Mai                       Yr Hirdaith (Elvey MacDonald)
16 Mehefin               Cerddi Saunders Lewis (Detholiad)                                                   19 Medi                     Y Daith Lenyddol: Bro a bywyd Eifion Wyn                                    20 Hydref                 Cofio’n ôl (Gruffudd Parry)                                                                 17 Tachwedd           Ie’nctid yw ‘Mhechod (John Rowlands)                                             15 Rhagfyr               Madog/Ymadawiad Arthur (T. Gwynn Jones)

       GARDDIO

       Byddwn yn anelu at fore Sadwrn cyntaf y mis o Chwefror hyd at fis Tachwedd   

       (9 tan hanner hanner dydd. Ceir te ddeg). Croeso cynnes i wirfoddolwyr newydd.

(01286 660 655)

Gadael Ymateb