Calendr

2020 2019201820172016 –  2015  –  2014  –  2013   –  2012  –  2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006

2022    

24 Tachwedd (Iau am fod gêm gydwladol drannoeth)  YN YR YSGOLDY  am 7 o’r gloch

      Wil Aaron:  Y Cymry Cynnar ym Moroedd y De

 

9 Rhagfyr (Gwener)    S Ŵ M    am 7 o’r gloch

     COFIO LLYWELYN :

     Dawi Griffiths :  “Pen a Tharian y Dehau” — Yr Arglwydd Rhys 1132-1187

     I gael y ddolen S^wm cysyllter â Jina: canolfanuwchgwyrfai@gmail.com

 

C Y F E I L L I O N   E B A N

YN YR YSGOLDY AM 2 O’R GLOCH Y PRYNHAWN

20 Rhagfyr (Mawrth)  

     Ifan Denisofitsh (Solzenitsyn)  Cyf. W. Gareth Jones  Agorir gan Dawi Griffiths

 

Wedi bod eleni:

28 Ionawr    Nos Wener    EIN GWIR HANES     S Ŵ M      7 o’r gloch

       Y Prifardd Ieuan Wyn:    Tynged yr Iaith – Y Ddarlith, 1962

25 Chwefror  Nos Wener                                      S Ŵ M      7 o’r gloch

        Howard Huws:    H.M. Stanley – Y Cymro

25 Mawrth     Nos Wener                                      S Ŵ M      7 o’r gloch

         Haydn Edwards:     Un sy’n cyfri – Griffith Davies, FRS

29 Ebrill          Nos Wener                                    S Ŵ M      7 o’r gloch

         Rhiannon Ifans gyda chymorth Tom Puw i ganu ambell garol:   Carolau Mai

10 Mehefin   S Ŵ M      7 o’r gloch

        DARLITH FLYNYDDOL UTGORN CYMRU

        Simon Brooks : Hunaniaeth y Cymry

16 Medi 2022   S Ŵ M      7 o’r gloch

        DATHLU GLYNDŴR

        Yr Athro Geraint H. Jenkins : Cofio Hywel Teifi

30 Medi 2022 7 o’r gloch  Cyfarfod yn yr Ysgoldy oedd hwn. 

         Robin Gwyndaf : Hiwmor a Halen a’r Cwlwm sy’n Creu :  Cyfoeth Diwylliant            Gwerin  Cymru. 

14 Hydref  (Gwener)      EIN GWIR HANES         S Ŵ M        7 o’r gloch

        Geraint Jones :  Blynyddoedd Cyntaf Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

28 Hydref (Gwener)   YN YR YSGOLDY am 7 o’r gloch

       Alun Jones :  Ffrae Eisteddfodol : Cybi a Helynt Eisteddfod Cricieth

CYFEILLION EBAN:      S Ŵ M     

18 Ionawr         Dathlu’r Deg     Bu’r aelodau yn argymell llyfr i’r gweddill mewn llai na 5 munud gan nad oedd dathlu yn bosibl oherwydd y Cofid.  

15 Chwefror      Crych dros Dro (Gwilym Owen) Hunangofiant.  Agorwyd gan Geraint Jones

15 Mawrth         Moel Tryfan i’r Traeth (W. Gilbert Williams) Ysgrifau am Gwmwd Uwchgwyrfai.  Cyflwynwyd gan Gareth Haulfryn Williams (Gol. y Gyfrol)

19 Ebrill             O! Tyn y Gorchudd (Angharad Price)  (Hunangofiant dychmygol)

Mai                     Gwibdaith i Gwm Maesglasau a Mallwyd. Cyfyngwyd i’r Cyfeillion yn unig.

20 Medi             Niwl Ddoe (Geraint V. Jones)  Agorwyd gan Geraint Jones    Cynhaliwyd y cyfarfod hwn a’r rhai dilynol yn yr Ysgoldy am 2 o’r gloch y prynhawn yn hytrach na 7 yh.

18 Hydref          Mynd (Marged Tudur)    Agorwyd gan Megan Lloyd Williams

15 Tachwedd     Wal (Mari Emlyn)     Agorwyd gan John Griffith

 

2021

29 Ionawr       Nos Wener                                 S Ŵ M      7 o’r gloch  

          Dr J. Elwyn Hughes : Hiwmor Dyffryn Ogwen

26 Chwefror   Nos Wener                                 S Ŵ M      7 o’r gloch  

          Dr Meilyr Emrys :  Chwaraeon, crefydd, parchusrwydd a hunaniaeth

          yng nghymunedau chwarelyddol Gwynedd 1884-1920.

11 a 12 Mawrth    Nos Iau a Nos Wener           S Ŵ M      7 o’r gloch  

          EIN GWIR HANES: Dr Ceridwen Lloyd-Morgan Y Brenin Arthur

          Dilyniant o ddwy noson :

          Nos Iau:  (a) Arwr Cymraeg? Arthur mewn llenyddiaeth Gymraeg yn

          yr Oesoedd Canol a’r cyfnod modern cynnar.  Dim trafodaeth heno

          ond gellir anfon cwestiynau erbyn nos yfory. 

          Nos Wener:  (b) Darlunio hanes Arthur mewn llawysgrif Gymraeg

          o’r Oesoedd Canol.   Trafodaeth i ddilyn.

26 Mawrth      Nos Wener                              S Ŵ M      7 o’r gloch  

          Yr Athro Deri Tomos :  Gwyddonwyr Gwynedd  

30 Ebrill          Nos Wener                                S Ŵ M    7 o’r gloch

          Dr Lowri Angharad Hughes : O.M. Edwards yr hanesydd   

14 Mai              Nos Wener                                 S Ŵ M    7 o’r gloch

          Y DDARLITH FLYNYDDOL :    

          Y Prifardd Ieuan Wyn :   J.R. Jones, Cenedlaetholwr

17 Medi             Nos Wener                                S Ŵ M         7  o’r gloch

          DATHLU GLYNDŴR :  Yr Athro E. Wyn James: Ieuan Gwynedd

24 Medi            Nos Wener                                 S Ŵ M          7  o’r gloch

          Y Meddyg Gruffydd Jones : Straeon Betsi Cadwaladr – Hanes ynteu Celwydd Golau? 

15 Hydref         Nos Wener                                  S Ŵ M         7  o’r gloch             

           EIN GWIR HANES:  (un sgwrs yn unig y tro hwn)

           Dr. Huw Dylan Owen: Meini Meirionnydd

29 Hydref      Nos Wener                                     S Ŵ M           7 o’r gloch                                             

             Dr. Lowri Cunnington Wynn : Allfudiaeth pobl ifanc o’r Broydd Cymraeg. 

26 Tachwedd 2021   Nos Wener                           S Ŵ M              7 o’r gloch                                           

              Dr Rhian Parry : Hanes mewn Mân Enwau.

 10 Rhagfyr  2021      Nos Wener                    S Ŵ M                 7 o’r gloch                                                 

               COFIO LLYWELYN                         

              Yr Athro Huw Pryce : Llywelyn Fawr: Tywysog Aberffraw ac Arglwydd Eryri.

 

CYFEILLION EBAN:      S Ŵ M     

19 Ionawr :       Deffro i Fore Gwahanol. Agorwyd gan yr awdur, Glyn Tomos.

16 Chwefror :   Golau trwy Gwmwl (John Emyr). Agorwyd gan                                                                                      Dawi Griffiths.

16 Mawrth :     Yr Ogof (T. Rowland Hughes). Agorwyd gan Sarah G. Roberts

20 Ebrill :          Gwn Glân a Beibl Budr (Harri Parri)   Agorwyd gan Alwyn Pritchard

18 Mai :             Dyddiadur Mari Gwyn (Rhiannon Davies Jones) (Agorwyd gan Jina Gwyrfai)

21 Medi              Perl (Bet Jones) Nofel garu / antur

19 Hydref           Caeth a Rhydd (Peredur Lynch)  Barddoniaeth  Agorwyd gan Dawi Griffiths   

16 Tachwedd     Dan Fygythiad (John Alwyn Griffiths)  Nofel dditectif                                           Agorwyd gan Sylvia Prys Jones

14 Rhagfyr          Dyddiadur Dyn Dwad (Goronwy Hughes) Dychan/ffars  (Agorwyd gan Geraint Jones.

01286 660 655/546  www.uwchgwyrfai.cymru      www.cof.uwchgwyrfai.cymru

 


 

 

   

 

 
 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

   
     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
     
 

 

 
   
     
   
   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.

Gadael Ymateb