Calendr

2020 2019201820172016 –  2015  –  2014  –  2013   –  2012  –  2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006

2021

15 Hydref 2021    Nos Wener                             Z O O M         7  o’r gloch             

                         EIN GWIR HANES:  (un sgwrs yn unig y tro hwn)

                        Huw Dylan Owen: Meini Meirionnydd

29 Hydref  2021     Nos Wener                         Z O O M           7 o’r gloch                                             

                        Lowri Cunnington Wynn : Allfudiaeth pobl ifanc o’r Broydd Cymraeg. 

26 Tachwedd 2021   Nos Wener                    Z O O M              7 o’r gloch                                           

                        Rhian Parry : Hanes mewn Mân Enwau..

10 Rhagfyr  2021      Nos Wener                    Z O O M                 7 o’r gloch                                                                   COFIO LLYWELYN                         

                       Yr Athro Huw Pryce : Llywelyn Fawr: Tywysog Aberffraw ac Arglwydd Eryri.

 

CYFEILLION EBAN:   Trydedd nos Fawrth y mis.  Z O O M   7 o’r gloch

19 Hydref           Caeth a Rhydd (Peredur Lynch)  Barddoniaeth                      

16 Tachwedd     Dan Fygythiad (J. Alwyn Roberts)  Nofel dditectif

14 Rhagfyr          Dyddiadur Dyn Dwad (Goronwy Hughes) Dychan/ffars

 

Y CYFARFODYDD A GAFWYD ELENI:

29 Ionawr       Nos Wener                                 Z O O M      7 o’r gloch  

          Dr J. Elwyn Hughes : Hiwmor Dyffryn Ogwen

26 Chwefror   Nos Wener                                 Z O O M      7 o’r gloch  

          Dr Meilyr Emrys :  Chwaraeon, crefydd, parchusrwydd a hunaniaeth

          yng nghymunedau chwarelyddol Gwynedd 1884-1920.

11 a 12 Mawrth    Nos Iau a Nos Wener        Z O O M      7 o’r gloch  

          EIN GWIR HANES: Dr Ceridwen Lloyd-Morgan Y Brenin Arthur

          Dilyniant o ddwy noson :

          Nos Iau:  (a) Arwr Cymraeg? Arthur mewn llenyddiaeth Gymraeg yn

          yr Oesoedd Canol a’r cyfnod modern cynnar.  Dim trafodaeth heno

          ond gellir anfon cwestiynau erbyn nos yfory. 

          Nos Wener:  (b) Darlunio hanes Arthur mewn llawysgrif Gymraeg

          o’r Oesoedd Canol.   Trafodaeth i ddilyn.

26 Mawrth      Nos Wener                                Z O O M      7 o’r gloch  

          Yr Athro Deri Tomos :  Gwyddonwyr Gwynedd  

30 Ebrill          Nos Wener                           Z O O M    7 o’r gloch

          Dr Lowri Angharad Hughes : O.M. Edwards yr hanesydd   

14 Mai              Nos Wener                             Z O O M    7 o’r gloch

          Y DDARLITH FLYNYDDOL :    

          Y Prifardd Ieuan Wyn :   J.R. Jones, Cenedlaetholwr

17 Medi             Nos Wener                            Z O O M         7  o’r gloch

          DATHLU GLYNDŴR :  Yr Athro E. Wyn James: Ieuan Gwynedd

24 Medi            Nos Wener                            Z O O M         7  o’r gloch

          Y Meddyg Gruffydd Jones : Straeon Betsi Cadwaladr – Hanes ynteu Celwydd Golau? 

 

CYFEILLION EBAN:       ZOOM     

19 Ionawr :       Deffro i Fore Gwahanol. Agorwyd gan yr awdur, Glyn Tomos.

16 Chwefror :   Golau trwy Gwmwl (John Emyr). Agorwyd gan                                                       Dawi Griffiths.

16 Mawrth :     Yr Ogof (T. Rowland Hughes). Agorwyd gan Sarah G. Roberts

20 Ebrill :          Gwn Glân a Beibl Budr (Harri Parri)   Agorwyd gan Alwyn Pritchard

18 Mai :             Dyddiadur Mari Gwyn (Rhiannon Davies Jones) (Agorwyd gan Jina Gwyrfai)

21 Medi              Perl (Bet Jones) Nofel garu / antur

01286 660 655/546  www.uwchgwyrfai.cymru      www.cof.uwchgwyrfai.cymru

 


 

 

   

 

 
 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

   
     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
     
 

 

 
   
     
   
   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.

Gadael Ymateb