Calendr

2020 2019201820172016 –  2015  –  2014  –  2013   –  2012  –  2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006

14 Mai              Nos Wener                             Z O O M    7 o’r gloch

          Y DDARLITH FLYNYDDOL :    

          Y Prifardd Ieuan Wyn :   J.R. Jones, Cenedlaetholwr

Lle i nifer cyfyngedig yn unig.                                                                                                                Bydd yn ofynnol archebu lle ymlaen llaw.                                                                                                Y cyntaf i’r felin aiff â hi.

ZOOM uchod  : I ymuno cysyllter â Jina :      canolfanuwchgwyrfai@gmail.com

 

CYFEILLION EBAN:   Trydedd nos Fawrth y mis     ZOOM     7 o’r gloch

18 Mai :            Dyddiadur Mari Gwyn (Rhiannon Davies Jones) 

 

Y CYFARFODYDD A GAFWYD ELENI:

29 Ionawr       Nos Wener                                 Z O O M      7 o’r gloch  

          Dr J. Elwyn Hughes : Hiwmor Dyffryn Ogwen

26 Chwefror   Nos Wener                                 Z O O M      7 o’r gloch  

          Dr Meilyr Emrys :  Chwaraeon, crefydd, parchusrwydd a hunaniaeth

          yng nghymunedau chwarelyddol Gwynedd 1884-1920.

11 a 12 Mawrth    Nos Iau a Nos Wener        Z O O M      7 o’r gloch  

          EIN GWIR HANES: Dr Ceridwen Lloyd-Morgan Y Brenin Arthur

          Dilyniant o ddwy noson :

          Nos Iau:  (a) Arwr Cymraeg? Arthur mewn llenyddiaeth Gymraeg yn

          yr Oesoedd Canol a’r cyfnod modern cynnar.  Dim trafodaeth heno

          ond gellir anfon cwestiynau erbyn nos yfory. 

          Nos Wener:  (b) Darlunio hanes Arthur mewn llawysgrif Gymraeg

          o’r Oesoedd Canol.   Trafodaeth i ddilyn.

26 Mawrth      Nos Wener                                Z O O M      7 o’r gloch  

          Yr Athro Deri Tomos :  Gwyddonwyr Gwynedd  

30 Ebrill          Nos Wener                           Z O O M    7 o’r gloch

          Dr Lowri Angharad Hughes : O.M. Edwards yr hanesydd   

 

CYFEILLION EBAN:       ZOOM     

19 Ionawr :       Deffro i Fore Gwahanol. Agorwyd gan yr awdur, Glyn Tomos.

16 Chwefror :   Golau trwy Gwmwl (John Emyr). Agorwyd gan                                                       Dawi Griffiths.

16 Mawrth :     Yr Ogof (T. Rowland Hughes). Agorwyd gan Sarah G. Roberts

20 Ebrill :          Gwn Glân a Beibl Budr (Harri Parri)   Agorwyd gan Alwyn Pritchard

01286 660 655/546  www.uwchgwyrfai.cymru      www.cof.uwchgwyrfai.cymru

 


 

 

   

 

 
 

 

 

 
     

 

 

 

 

 
 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

 

   
     
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
     
 

 

 
   
     
   
   
   
 

 

   
   
   
   
   
   
   

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.

Gadael Ymateb