Calendr

2012

 

17 Ionawr             anfon Utgorn Cymru at ein haelodau

15 Chwefror         anfon Utgorn Cymru at ein haelodau

28 Chwefror        Moto Coch

Eleni dathlwyd canmlwyddiant sefydlu un o gwmnïau bysus enwocaf Cymru, Clynnog & Trefor (Moto Coch) a bu Geraint Jones yn adrodd ei hanes trwy gymorth canrif o luniau ac yn cofio rhai o gymeriadau rhyfeddol y sefydliad unigryw hwn.  Tâl mynediad £1.

15 Mawrth           anfon Utgorn Cymru at ein haelodau

28 Mawrth          Yr hen ffilm Noson Lawen

Wil Aaron a’r Dr Meredydd Evans yn cyflwyno a thrafod yr hen ffilm arloesol hon a Merêd ei hun yn chwarae rhan amlwg ynddi gydag enwogion fel Bob Tai’r Felin, y Co Bach a Thriawd y Coleg.  £1

16 Ebrill               anfon Utgorn Cymru at ein haelodau

25 Ebrill               Brwydr y Teulu Beasley

Cofio brwydr arloesol ac aberthol Trefor ac Eileen Beasley dros y Gymraeg hanner canrif a rhagor yn ôl a dathlu hanner canmlwyddiant darlith radio fawr Saunders Lewis, “Tynged yr Iaith. Siaradwyr: Delyth a Cynog Prys (merch ac wyr Trefor ac Eileen Beasley). Tâl mynediad £1

15 Mai                   anfon Utgorn Cymru at ein haelodau

16 Mai                   Darlith Flynyddol Utgorn Cymru:

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, 1962 gan Emyr Llywelyn

Darlith yn dathlu pen-blwydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn hanner cant oed.  Bydd cryno-ddisg o Ddarlith 2011 ar werth am £5: “Mae’r Hogia’n y Jêl” gan yr Athro Peredur Lynch.

2 Mehefin – diwedd Gorffennaf

Arddangosfa ‘Cludiant yn Uwchgwyrfai’.

Bu dathlu canmlwyddiant y Moto Coch yn rhan ganolog o’n harddangosfa ar gludiant a theithio dros y canrifoedd yng nghwmwd Uwchgwyrfai.  Fe’i gwelwyd yn yr Ysgoldy ar brynhawniau Mercher a Sadwrn 1.45 – 4 o’r gloch a hefyd trwy drefniant ymlaen llaw i grwpiau a chymdeithasau ac ysgolion.  Cafwyd cyfle i hamddena yng Ngardd Uwchgwyrfai ar yr un pryd. Tâl Mynediad £2.

 5 Mehefin           Taith fws i ddathlu “Jiwbili” Owain Glyndŵr, yr olaf o dywysogion

cyfreithlon Cymru.

‘Can tywysog rhywiog o’r rhain,

A’u diwedd fu hyd Owain.’   (Gutyn Owain)

Taith wladgarol gan deithio ar Ein Moto Ni – y Moto Coch – i Senedd-dy Owain Glyndŵr ym Machynlleth lle y cafwyd sgwrs gan Eryl Owain ar Owain Glyndŵr, yna ymwelwyd â Chefn Caer, Pennal, ac Eglwys Pennal.  Pryd o fwyd wedyn yng Ngwesty’r Llew Gwyn, Machynlleth.

15 Mehefin           anfon Utgorn Cymru at ein haelodau

17 Mehefin (Sul) Pnawn yn yr Ardd

Gwahoddwyd ni gan Barc Cenedlaethol Eryri a Chyngor Gwynedd i ymuno â Gerallt Pennant, Bethan Wyn Jones a Bethan Gwanas yng Ngardd y Ganolfan hon i gael sgwrs am enwau planhigion, llenyddiaeth planhigion a dyfodol gerddi a chael lluniaeth ysgafn yn yr ardd.Trefnwyd gan Gwen Lasarus a Naomi Jones.

14 Medi               COFIO GLYNDŴR

Noson yng nghwmni Dafydd Glyn Jones ac Emrys ap Iwan a’i bamffled enwog Breuddwyd Pabydd wrth ei Ewyllys, sef gweledigaeth ddychanol y cenedlaetholwr mawr ym 1890 o Cymru 2012.

Ailgyhoeddwyd y gwaith hwn yn ddiweddar gan wasg Dalen Newydd yn y gyfres “Cyfrolau Cenedl”,ac yn ei ddull dihafal cawsom ragflas hefyd gan Dafydd Glyn Jones o’i fenter a’i weledigaeth yntau yn sefydlu’r wasg hollol arbennig hon.

17 Gorffennaf      anfon Utgorn Cymru at ein haelodau

15 Awst                 anfon Utgorn Cymru at ein haelodau

15 Medi                 anfon Utgorn Cymru at ein haelodau

28 Medi                Cyfres Cyflwyno Bro: 

 J. Dilwyn Williams yn cyflwyno ‘Hen Dref Pwllheli’ gyda chymorth  lluniau.  Y noson hon cyhoeddir cryno-ddisg “Hanes Stad Weirglodd Fawr / Broom Hall” gan J. Dilwyn Williams. Pris £5.

15 Hydref             anfon Utgorn Cymru at ein haelodau

31 Hydref             Harri a Nan Parri: Rhys Hendra Bach.

Y noson hon cyflwynwyd cryno-ddisg newydd: “Portreadau” gan Harri Parri, yn cynnwys Rhys Hendra Bach, Wili Bodwyddog, Siôn Gwerthyr, Henry Hughes Bryncir, Tom Nefyn, a llawer, llawer mwy o bobl ddiddorol eraill. Pris £5.

15 Tachwedd       anfon Utgorn Cymru at ein haelodau

28 Tachwedd       Hen Alawon yng nghwmni Stephen Rees,

yr offerynnwr medrus fu’n aelod o Ar Lôg ac sydd yn awr yn ddarlithydd yn Adran Gerddoriaeth Prifysgol Bangor.

11 Rhagfyr            Cofio Llywelyn

Awr o ddathlu gwladgarol Cymreig gan aelodau o’r Ganolfan hon. Lluniwyd y sgript gan Geraint Jones a’r Prifardd Ieuan Wyn. Cyflwynwyd dehongliadau o gerddi enwog a detholiadau o ryddiaith glasurol.

14 Rhagfyr           anfon Utgorn Cymru at ein haelodau

 

Cyfeillion Eban (Cylch Trafod Llyfrau)

17 Ionawr            Gwen Tomos (Daniel Owen).

20 Chwefror        Storïau’r Henllys Fawr (W.J. Griffith).

20 Mawrth           Traed mewn cyffion (Kate Roberts)

17 Ebrill                Y ddrama Cymru Fydd (Saunders Lewis)

15 Mai                   Wythnos yng Nghymru Fydd, Islwyn Ffowc Elis.

19 Mehefin            Rhai o gerddi R. Williams Parry dan arweiniaid Rhys ap Rhisiart

18 Medi                  Cyfansoddiadau Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Bro Morgannwg,

2012

16 Hydref               Breuddwyd Pabydd wrth ei Ewyllys (Emrys ap Iwan)

(y cyhoeddiad diweddar) yng nghwmni DAFYDD GLYN JONES,

Cwmni  Dalen Newydd.

20 Tachwedd         I Hela Cnau (Marion Eames)

18 Rhagfyr             Cerddi’r Cywilydd (Gerallt Lloyd Owen) yng nghwmni’r

Prifardd Ieuan Wyn.