Ateb Lesley Griffiths i’r llythyr dyddiedig 3 Tachwedd 2017