Ateb Lesley Griffiths i’r llythyr dyddiedig 21 Hydref 2017 gan Ieuan Wyn