Ar Anwadal Donnau’r Byd

gan Dawi Griffiths

Yn y llyfryn hwn ceir tair pennod hwylus yn trafod teulu Eben Fardd, ei weithiau gorau, a’r dyn ei hun fel y daw i’r golwg yn ei ddyddiaduron.

Ceir hefyd amrywiaeth dda o luniau yn gysylltiedig â’r Prifardd a’i ardal.

Cyhoeddwyd yn Ebrill 2006 ar achlysur agor Canolfan Hanes Uwchgwyrfai.                                                                                                       Pris £4 yn y Ganolfan neu £5 trwy’r post. 34 tudalen