Utgorn 98, Haf 2019

Cyflwynydd: Morgan Jones
J.R.Jones a’r Arwisgiad Y Prifardd IEUAN WYN sydd yn darllen rhannau

o dair ysgrif gan un o leisiau mwyaf angerddol Cymru

adeg arwisgiad 1969, sef yr Athro J.R. Jones:

Gwrthwynebu’r Arwisgo, Cilmeri a Brad y Deallusion.

Croeso ’69 GERAINT JONES, Golygydd Utgorn Cymru,  yn sôn

am agweddau gwahanol dau o’n gwleidyddion ac un

o’n corau enwog a’i delynores tuag at yr arwisgo ym 1969.

Ystyried Lloyd George (4) Y bedwaredd ran o sgwrs DAFYDD GLYN JONES am

yrfa David Lloyd George ac am ei ragrith mewn

meysydd megis pleidlais i ferched a’i honiad ei fod fel

gwleidydd yn ddarostyngedig i drefn rhagluniaeth.

Morgan Llwyd (1) Y gyntaf o ddwy sgwrs gan DAWI GRIFFITHS am

Forgan Llwyd ar achlysur dathlu pedwar can mlwyddiant

ei eni.

Gwir arwyr y Wladfa IEUAN BRYN yn ein tywys at hanes arwrol y Cymry

anturus a fentrodd dros ganrif a hanner yn ôl i sefydlu’r

Wladfa Gymreig ym Mhatagonia.

Tri chymeriad EMLYN RICHARDS yn dod â ddoe yn ôl i ni ac yn

cyflwyno tri hen gymeriad syml, ffraeth, a hynod o graff.