2018

20 Ionawr 2018 (Sadwrn) 10—3 o’r gloch y prynhawn

Cof y Cwmwd yn Archifdy Caernarfon

Hyfforddiant i ddiweddaru ac ychwanegu at ein gwefan newydd ar ffurf wicipedia a elwir Cof y Cwmwd, trwy garedigrwydd Archifdy Gwynedd a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Y nod yw creu cronfa fawr o fanylion am gwmwd Uwchgwyrfai. Hyfforddwyr: Jason Evans, Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Gareth Haulfryn Williams a Miriam Lloyd Jones.

[Wrthi’n ailosod y dudalen hon]