Utgorn 95, Hydref 2018

Cyflwynydd:        Morgan Jones  
Cofio Bobi Jones YR ATHRO E. WYN JAMES  yn adrodd hanes Yr Athro Bobi Jones :  bardd,  llenor, beirniad llenyddol, athro, cenedlaetholwr, a Christion gloyw.
Cenhadon Madagascar YR ATHRO GERAINT TUDUR  yn adrodd hanes Thomas Bevan a David Jones, dau o gyn-ddisgyblion Ysgol Neuadd Lwyd ger Aberaeron aeth yn genhadon i Ynys Madagascar yn 1818.
Eifion Wyn (2) Yr hanesydd BOB MORRIS yn parhau â’i sgwrs  am y bardd telynegol o Borthmadog a fu hefyd yn feirniad eisteddfodol ac a fu’n agos i ennill cadair Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Lerpwl yn 1900.
Ystyried Lloyd George (1) Rhan gyntaf darlith DAFYDD GLYN JONES yng Nghanolfan Hanes Uwchgwyrfai ar Lloyd George, “y dewin bach Cymreig”.
Daniel Silvan Evans DAWI GRIFFITHS yn olrhain hanes geiriaduraeth yn y Gymraeg ac yn sôn am gyfraniad arbennig Daniel Silvan Evans, gwr arall a dderbyniodd ei addysg yn y Neuadd Lwyd.
Jennie Thomas Y ddiweddar MARI WYN MEREDYDD yn sôn am un o gymwynaswyr mawr yr ugeinfed ganrif – un o awduron Llyfr Mawr y Plant, a oedd ymhlith y mwyaf disglair o lyfrau yn hanes ein hiaith a’n llenyddiaeth.