Utgorn 96, Gaeaf 2019

Cyflwynydd:        Morgan Jones  
Ystyried Lloyd George (2) Ail ran darlith ddadlennol a difyr DAFYDD GLYN JONES ar LLOYD GEORGE, dyn yr anghysonderau dybryd, a wnaeth bethau da a drwg a enillodd iddo lawer o elynion.
Helyntion Rhyfel y Degwm yn Uwchgwyrfai MARIAN ELIAS ROBERTS yn adrodd hanes y gwrthdaro a fu ar ffermydd yng Nghlynnog ac yn ardal Y Dolydd yn 1888.
Enwau Lleoedd yn Eifionydd (2) Ail ran sgwrs MARGIAD ROBERTS am enwau lleoedd yng nghwmwd Eifionydd.
Yr Olygfa o Dre’rceiri GERAINT JONES, Golygydd Utgorn Cymru, yn adrodd cân fuddugol John Roberts, cyn-brifathro Ysgol Llanaelhaearn.
Calendr yr Hen Gymry Rhan arall o gyfres arbennig o sgyrsiau gan HOWARD HUWS sydd yn ymdrin â gwyliau sefydlog yr hen galendr Cymreig.
Coleg Madryn JOHN DILWYN WILLIAMS yn parhau ag ail ran ei sgwrs ddifyr ar Goleg Madryn, y coleg amaethyddol i fechgyn a merched yn Llyn.
Dodrefn y Pentra EMLYN RICHARDS yn llawn afiaith a gwreiddioldeb,  yn hel atgofion difyr am  ei fagwraeth yn un o bentrefi bychain cefn gwlad Llyn.