Utgorn Cymru

Utgorn 103 (Hydref 2020)

Rhifynnau blaenorol yr Utgorn

Cylchgrawn Hanes llafar gwladgarol yw Utgorn Cymru a gyhoeddir yn chwarterol – Gwanwyn, Haf, Hydref, Gaeaf – i aelodau o’r Ganolfan ar ffurf cryno-ddisg neu MP3.

 Ceir hyd at 80 munud o sgyrsiau difyr a safonol ym mhob rhifyn, yn ymwneud â Chymru a’r Gymraeg:  Hanes,  Llenyddiaeth, Cerddoriaeth a Gwleidyddiaeth ddi-flewyn-ar-dafod, yn cynnwys Sêt y Gornel – golwg feirniadol y Golygydd ar y Gymru Vach a’i Sevydliad Seisnig, divater, clustvyddar. 

Byddwn yn anfon cryno-ddisg o’r Utgorn yn ddi-dâl at gannoedd o ddeillion a rhai â nam ar y golwg.

  • Anfonir rhai copïau at Gymry alltud, nifer dda ohonynt yng ngweddill gwledydd Prydain ond hefyd cyn belled â Phatagonia, Yr Almaen, UDA, Norwy, Awstralia a Seland Newydd.
  • Gwirfoddol yw’r holl waith a wneir ar gyfer y cylchgrawn hwn a sicrhawyd gwasanaeth ac addewidion nifer fawr o wirfoddolwyr talentog i gyfrannu sgyrsiau neu eitemau ar ei gyfer.

Golygydd/Cynhyrchydd          

Ysgrifennydd

Aelodaeth

Dosbarthydd

Archifydd

Y Cyflwynydd

Geraint Jones

Dawi Griffiths

Jina Gwyrfai

Jina Gwyrfai

Sarah G. Roberts

Morgan Jones

    Pwy bynnag sydd yn awyddus i dderbyn y cylchgrawn, cysyllter â ni: 

Utgorn Cymru, Canolfan Hanes Uwchgwyrfai, Clynnog Fawr, CAERNARFON,  Gwynedd.    LL54 5BT    hanes.uwchgwyrfai@gmail.com    01286 660  655 / 546

    Mae tanysgrifiad yr Utgorn yn gynwysedig yn y tâl aelodaeth.  Gweler AELODAETH.

Gadael Ymateb