Calendr

2019 – 201820172016 –  2015  –  2014  –  2013   –  2012  –  2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006

  • Trefnir y cyfarfodydd fel a ganlyn:                                                                                    cyfarfodydd Ein GWIR Hanes ar y Sadwrn (ddwywaith neu dair y flwyddyn)
  • y cyfarfodydd diwylliannol ar nosweithiau Gwener olaf y mis (Medi-Tachwedd, a Chwefror-Ebrill)
  • y ddarlith flynyddol ym mis Mai/Mehefin
  • Cyfeillion Eban ar drydedd nos Fawrth y mis (ac eithrio Mehefin-Awst).
  • a’r ddwy ddarlith i Gofio Glyndwr a Chofio Llywelyn ar y nos Wener agosaf at  16 Medi a 11 Rhagfyr.
  • pob cyfarfod i ddechrau am 7 o’r gloch. Tâl mynediad £2 oni nodir yn wahanol. Ni chodir tâl gan Gyfeillion Eban ond disgwylir cyfraniad at y te.

2019

18 Mai              Sadwrn   10.00—1.00 (yn hytrach na 10.30—1.30 fel yn y gorffennol)

        EIN GWIR HANES (18):  Morrisiaid Môn

        Y Parchedig Ddr. Dafydd Wyn Wiliam : Y Morrisiaid

Tegwyn Jones :  Lewis Morris

Bydd paned yn y canol ac os dymunir gellir dod â thamaid i’w fwyta.                        Dim tâl mynediad.

7 Mehefin      Gwener   7 o’r gloch            £4

          DARLITH FLYNYDDOL UTGORN CYMRU                                                           

Yr Athro Geraint H. Jenkins : Iolo Morganwg y Gwladgarwr

 

CYFEILLION EBAN

21 Mai                 Yn ôl i’r Dref Wen (Myrddin ap Dafydd)

 

GARDDIO

Croeso cynnes i  wirfoddolwyr newydd ond fe’u cynghorir i gysylltu ymlaen llaw rhag ofn y bydd y trefniadau wedi eu newid.  (01286 660 655)

Fel arfer byddwn yn anelu at fore Sadwrn cyntaf y mis o Chwefror hyd at fis Tachwedd gan ddibynnu ar y tywydd.  (O 9 tan hanner dydd. Ceir te ddeg.)

 

 

Mae’r cyfarfodydd hyn wedi bod eleni:

2 Chwefror 2019 10.30—2.30 EIN GWIR HANES (17):

Bob Morris:   Cymru yn y ddeunawfed ganrif:

bore:      Ellis Wynne a’i Oes

pnawn:  Oes y Chwyldro:  newid mewn gwleidyddiaeth a diwydiant.

Dim tâl mynediad. Paned ar gael ond pawb i ddod â thamaid o fwyd.

22 Chwefror     7 o’r gloch       £2

Wyn Thomas: Gwaddol Cerddorol y Coleg ar y Bryn.

29 Mawrth       Gwener   7 o’r gloch       £2

Rhys Mwyn : Archaeoleg a’r Gymraeg

26 Ebrill           Gwener   7 o’r gloch       £2

Sara Elin Roberts: Hywel Dda a’i Gyfraith

 

CYFEILLION EBAN

15 Ionawr                 Porth y Byddar  (Manon Eames)

19 Chwefror            Cân neu Ddwy  (T. Rowland Hughes)

10 Mawrth              Llygad am Lygad (Eigra Lewis Roberts)

16 Ebrill                   Tegwch y Bore (Kate Roberts)

 

 

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   

 

 

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.

Gadael Ymateb