Calendr

2018 – 20172016 –  2015  –  2014  –  2013   –  2012  –  2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 – 2006

Trefnir y cyfarfodydd fel a ganlyn:

  • cyfarfodydd Ein GWIR Hanes ar y Sadwrn (ddwywaith neu dair y flwyddyn)
  • y cyfarfodydd diwylliannol ar nosweithiau Gwener olaf y mis (Medi-Tachwedd, a Chwefror-Ebrill)
  • y ddarlith flynyddol ym mis Mai/Mehefin
  • Cyfeillion Eban ar drydedd nos Fawrth y mis (ac eithrio Mehefin-Awst).
  • a’r ddwy ddarlith i Gofio Glyndwr a Chofio Llywelyn ar y nos Wener agosaf at  16 Medi a 11 Rhagfyr.
  • pob cyfarfod i ddechrau am 7 o’r gloch. Tâl mynediad £2 oni nodir yn wahanol. Ni chodir tâl gan Gyfeillion Eban ond disgwylir cyfraniad at y te.

2018

27 Ebrill 2018 (Gwener) 7 o’r gloch

Gari Wyn : “Dylanwad y Gwyneddigion”

8 Mehefin 2018 (Gwener)  [gan osgoi Eisteddfod yr Urdd]  7 o’r gloch

DARLITH FLYNYDDOL UTGORN CYMRU

Emyr Llywelyn:  “Waldo: Brogarwr a Gwladgarwr”


CYFEILLION  EBAN:

17 Ebrill              Y Gwin a Cherddi Eraill (I.D. Hooson)[Barddoniaeth]

15 Mai                 Celwydd Golau (J. Ellis Williams) [Nofel Dditeftif]

 

GARDDIO

Fel arfer byddwn yn anelu at fore Sadwrn cyntaf y mis o Chwefror hyd at fis Tachwedd gan ddibynnu ar y tywydd.  (O 9 tan hanner dydd. Ceir te ddeg.) Croeso cynnes i wirfoddolwyr newydd ond fe’u cynghorir i gysylltu ymlaen llaw rhag ofn y bydd y trefniadau wedi eu newid.  (01286 660 655)

_____________________

CYFARFODYDD SYDD WEDI BOD

20 Ionawr 2018 (Sadwrn)   10—3 o’r gloch y prynhawn

Cof y Cwmwd yn Archifdy Caernarfon 

Hyfforddiant i ddiweddaru ac ychwanegu at ein gwefan newydd ar ffurf wicipedia a elwir Cof y Cwmwd, trwy garedigrwydd Archifdy Gwynedd a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.   Y nod yw creu cronfa fawr o fanylion am gwmwd Uwchgwyrfai.  Hyfforddwyr: Jason Evans, Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Gareth Haulfryn Williams a Miriam Lloyd Jones.

10 Chwefror 2018 (Sadwrn) 10.30-2.30

EIN GWIR HANES (15) :  Enwau Lleoedd yng Ngwynedd

Dr. Glenda Carr:           Enwau Môn

Margiad Roberts:         Enwau Eifionydd

Llywydd:  Dawi Griffiths

23 Chwefror 2018 (Gwener) 7 o’r gloch

Dr. W. Gwyn Lewis:  “Clybio yng Nghaernarfon: Anthropos

a Chlwb Awen a Chân”

23 Mawrth 2018 (Gwener) 7 o’r gloch

Yr Athro Peredur Lynch:    “Gwyddel yn y Dref”

14 Ebrill 2018 (Sadwrn) 10-1 o’r gloch

Cof y Cwmwd yn Archifdy Caernarfon 

Ail sesiwn hyfforddiant – eto yn Archifdyd Caernarfon –  i ddiweddaru ac ychwanegu at ein gwefan newydd ar ffurf wicipedia a elwir “Cof y Cwmwd”,  ac a noddwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.   Hyfforddwyr:  Gareth Haulfryn Williams a Miriam Lloyd Jones.

CYFEILLION EBAN

16 Ionawr           Profedigaethau Enoc Huws (Daniel Owen)            [Nofel]  Agorwyd y drafodaeth gan Beti Wyn Owen (darllenwyd ei chyfraniad gan Dawi Griffiths yn ei habsenoldeb) a Sarah G. Roberts

20 Chwefror      Gwr o Baradwys (Ifan Gruffydd)                               [Hunangofiant]  Agorwyd y drafodaeth gan Dawi Griffiths

20 Mawrth         Y Llew oedd ar y Llwyfan (Eryl Wyn Rowlands)   [Cofiant:   Llew Llwyfo]  Agorwyd y drafodaeth gan Geraint Jones.

 

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   
   

 

 

 

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.

Gadael Ymateb