2020

1 Chwefror 2020

EIN GWIR HANES: Hanes cynharaf y Cymry

Dafydd Glyn Jones ac Iestyn Daniel

Paned ar gael. Ni chodwyd tâl mynediad.

20 Chwefror  Nos Iau  7 – 9 o’r gloch

Cyfarfod i ychwanegu at ein gwefan Cof y Cwmwd + hyfforddiant

28 Chwefror  Nos Wener    7 o’r gloch

Robat Idris:  Brwydr Wylfa B

16 Mawrth Nos Lun  7 o’r gloch

Cyfarfod arall i ychwanegu at ein gwefan Cof y Cwmwd

Yna bu saib hir oherwydd yr haint Covid-19 hyd at:

Nos Iau y 10fed a Nos Wener yr 11eg o Ragfyr:

COFIO LLYWELYN EIN LLYW OLAF

Dilyniant o ddwy ddarlith ar  S Ŵ M, y ddwy noson yn dechrau am

7 o’r gloch. 

L L A D D   L L Y W E L Y N   E I N   LL Y W   O L A F                                            (Ailystyried sut ac ym mhle y lladdwyd ein Tywysog)

Siaradwyr : Ieuan Wyn a Geraint Jones

CYFEILLION EBAN (Trydedd nos Fawrth y mis am 7 o’r gloch)

21 Ionawr        Sgythia (Gwynn ap Gwilym)

25 Chwefror    Llyfr Glas Nebo (Manon Steffan Ross)

(nid y noson arferol)

am 7 o’r gloch ar  S Ŵ M:

27 Hydref             O Law i Law  (T. Rowland Hughes)

                                Agorwyd y drafodaeth gan Geraint Jones

17 Tachwedd        Y Gân Olaf (Gerallt Lloyd Owen)

                                [Dawi Griffiths (Llan-faes / Cofio Cynan)

                                Alwyn Pritchard (Dic / Bedwyr)

                               Evie Wyn Jones (cyfaill a chymydog)

15 Rhagfyr             Alun Mabon (Ceiriog)

                                Hen Lyfr Bach : Dalen Newydd, Tachwedd 2020

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.