2019

2 Chwefror 2019 10.30—2.30 EIN GWIR HANES (17):

Bob Morris:   Cymru yn y ddeunawfed ganrif:

bore:      Ellis Wynne a’i Oes

pnawn:  Oes y Chwyldro:  newid mewn gwleidyddiaeth a diwydiant.

Dim tâl mynediad. Paned ar gael ond pawb i ddod â thamaid o fwyd.

22 Chwefror     7 o’r gloch       £2

Wyn Thomas: Gwaddol Cerddorol y Coleg ar y Bryn.

29 Mawrth       Gwener   7 o’r gloch       £2

Rhys Mwyn : Archaeoleg a’r Gymraeg

26 Ebrill           Gwener   7 o’r gloch       £2

Sara Elin Roberts: Hywel Dda a’i Gyfraith

18 Mai     Sadwrn   10.00—1.00 (yn hytrach na 10.30—1.30 fel yn y gorffennol)

          EIN GWIR HANES (18):  Morrisiaid Môn

          Y Parchedig Ddr. Dafydd Wyn Wiliam : Y Morrisiaid

 Tegwyn Jones :  Lewis Morris

            Dim tâl mynediad.

7 Mehefin      Gwener   7 o’r gloch            £4

DARLITH FLYNYDDOL UTGORN CYMRU                                                            

Yr Athro Geraint H. Jenkins : Iolo Morganwg y Gwladgarwr

13 Medi                  Nos Wener        7 o’r gloch

 COFIO GLYNDŴR      

 Ffilm S4C, 1983:   Owain Glyndŵr  – Tywysog Cymru

efo J.O. Roberts, John Pierce Jones, Ellen Roger Jones, Sharon Morgan,   David Lyn ac eraill. Y sgript gan Dafydd Huw Williams, Ifon Wyn Williams  a James Hill.

5 Hydref              Bore Sadwrn       10 – 1 o’r gloch

EIN GWIR HANES (19):  Y diwydiant llechi yng nghwmni

Dafydd Roberts a J. Elwyn Hughes

18 Hydref             Nos Wener      7 o’r gloch

CANMLWYDDIANT GENI MERÊD

yng nghwmni Arfon a Sioned Gwilym a Mair Tomos Ifans

29 Tachwedd       Nos Wener        7 o’r gloch

Angharad Tomos:  David Thomas, hanesydd a radical.

13 Rhagfyr            Nos Wener        7 o’r gloch

COFIO LLYWELYN

Dafydd Iwan:  Canu Gwladgarol Arwisgiad ’69

CYFEILLION EBAN

15 Ionawr                 Porth y Byddar  (Manon Eames)

19 Chwefror            Cân neu Ddwy  (T. Rowland Hughes)

10 Mawrth              Llygad am Lygad (Eigra Lewis Roberts)

16 Ebrill                   Tegwch y Bore (Kate Roberts)

21 Mai                      Yn ôl i’r Dref Wen (Myrddin ap Dafydd)

21 Medi                      Y Daith Lenyddol: Ardal Kate Roberts

18 Hydref                  Cysgod y Cryman: Islwyn Ffowc Elis

19 Tachwedd             Newyn a Haint yng Nghymru: Glyn Penrhyn Jones

10 Rhagfyr                 Fy nghawl fy hun:   Gerallt Lloyd Owen
(yr ail nos Fawrth)

GARDDIO

Croeso cynnes i  wirfoddolwyr newydd ond fe’u cynghorir i gysylltu ymlaen llaw rhag ofn y bydd y trefniadau wedi eu newid.  (01286 660 655)

Fel arfer byddwn yn anelu at fore Sadwrn cyntaf y mis o Chwefror hyd at fis Tachwedd gan ddibynnu ar y tywydd.  (O 9 tan hanner dydd. Ceir te ddeg.)