2018

20 Ionawr 2018 (Sadwrn) 10—3 o’r gloch y prynhawn

Cof y Cwmwd yn Archifdy Caernarfon

Hyfforddiant i ddiweddaru ac ychwanegu at ein gwefan newydd ar ffurf wicipedia a elwir Cof y Cwmwd, trwy garedigrwydd Archifdy Gwynedd a Chronfa Dreftadaeth y Loteri. Y nod yw creu cronfa fawr o fanylion am gwmwd Uwchgwyrfai. Hyfforddwyr: Jason Evans, Llyfrgell Genedlaethol Cymru; Gareth Haulfryn Williams a Miriam Lloyd Jones.

10 Chwefror 2018 (Sadwrn) 10.30-2.30 EIN GWIR HANES (15) :

Enwau Lleoedd yng Ngwynedd

Dr. Glenda Carr:  Enwau Môn

Margiad Roberts: Enwau Eifionydd

Llywydd: Dawi Griffiths

23 Chwefror 2018 (Gwener) 7 o’r gloch

Dr. W. Gwyn Lewis: “Clybio yng Nghaernarfon: Anthropos a Chlwb Awen a Chân”

23 Mawrth 2018 (Gwener) 7 o’r gloch

Yr Athro Peredur Lynch: “Gwyddel yn y Dref”

14 Ebrill 2018 (Sadwrn) 10-1 o’r gloch

Cof y Cwmwd yn Archifdy Caernarfon

Ail sesiwn hyfforddiant – eto yn Archifdyd Caernarfon – i ddiweddaru ac ychwanegu at ein gwefan newydd ar ffurf wicipedia a elwir “Cof y Cwmwd”, ac a noddwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri. Hyfforddwyr: Gareth Haulfryn Williams a Miriam Lloyd Jones.

27 Ebrill 2018 (Gwener) 7 o’r gloch

Gari Wyn : “Dylanwad y Gwyneddigion”

8 Mehefin 2018 (Gwener) 7 o’r gloch

DARLITH FLYNYDDOL UTGORN CYMRU

Emyr Llywelyn: “Waldo: Brogarwr a Gwladgarwr”

14 Medi 2018 (Gwener) 7 o’r gloch £2

COFIO GLYNDŴR:

Yr Athro Gruffydd Aled Williams: Glyndŵr yn ei gynefin.

CYFFLWYNO BRO:    28 Medi 2018 (Gwener)  

Oherwydd amgylchiadau anorfod gohiriwyd y cyfarfod hwn tan 27 Medi 2019.

13 Hydref 2018 (Sadwrn) 10.30 – 2.30

EIN GWIR HANES (16): Helyntion yn hen lysoedd barn Gwynedd:

J. Dilwyn Williams a Gareth Haulfryn Williams

27 Hydref 2018 (Gwener) 7 o’r gloch £2

Dominig Kervégant : Llydaw a Chymru

30 Tachwedd 2018 (Gwener) 7 o’r gloch £2

Bob Morris : Y Ddrama a’i Phobol yng Nghymru

CYFEILLION EBAN

16 Ionawr Profedigaethau Enoc Huws (Daniel Owen) [Nofel] Agorwyd y drafodaeth gan Beti Wyn Owen (darllenwyd ei chyfraniad gan Dawi Griffiths yn ei habsenoldeb) a Sarah G. Roberts

20 Chwefror Gwr o Baradwys (Ifan Gruffydd) [Hunangofiant] Agorwyd y drafodaeth gan Dawi Griffiths

20 Mawrth Y Llew oedd ar y Llwyfan (Eryl Wyn Rowlands) [Cofiant: Llew Llwyfo] Agorwyd y drafodaeth gan Geraint Jones.

17 Ebrill Y Gwin a Cherddi Eraill (I.D. Hooson)[Barddoniaeth] Agorwyd y drafodaeth gan John Griffiths.

15 Mai Celwydd Golau (J. Ellis Williams) [Nofel Dditectif] Agorwyd y drafodaeth gan Dr Sylvia Prys Jones.

22 Medi Cerddi Cynan I agor y tymor trefnwyd taith lenyddol a swper i ddilyn i aelodau Cyfeillion Eban yn Nhy Newydd, Aberdaron. Trefnwyd gan Geraint Jones a Jina Gwyrfai.

16 Hydref O’r India Bell a Storïau eraill (Dafydd Glyn Jones) Agorwyd y drafodaeth gan Geraint Jones.

20 Tachwedd Pererindodau (W. Ambrose Bebb) Agorwyd y drafodaeth gan Dawi Griffiths

11 Rhagfyr Siwan (Saunders Lewis) [wythnos ynghynt nag arfer] Agorwyd y drafodaeth gan John Griffith

GARDDIO

Croeso cynnes i wirfoddolwyr newydd ond fe’u cynghorir i gysylltu ymlaen llaw rhag ofn y bydd y trefniadau wedi eu newid. (01286 660 655) Fel arfer byddwn yn anelu at fore Sadwrn cyntaf y mis o Chwefror hyd at fis Tachwedd gan ddibynnu ar y tywydd. (O 9 tan hanner dydd. Ceir te ddeg.)

Gadael Ymateb

Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.