2017

CYFARFODYDD EIN GWIR HANES:

Ein GWIR Hanes (12)

4 Chwefror 2017  Sadwrn, 10.30 – 2.30 o’r gloch

Trichanmlwyddiant  geni William Williams, Pantycelyn.

                              Yr Athro E. Wyn James:    William Williams.

                              Y Parchedig Dr Goronwy Prys Owen:   Dylanwadau.

Ein GWIR Hanes  (13)                          

13 Mai (Sadwrn), 10.30-2.30

AI GWLAD Y GÂN FU CYMRU?

Arfon Gwilym:         Yr Hen Gymru Lawen

Rhidian Griffiths: Ieuan Gwyllt a Chanu’r Cymry

EIN GWIR HANES (14)

14 Hydref, Sadwrn, 10.30-2.30

Yr Athro A.D. Carr:  Dafydd Dywysog: “yr ola’ eiddila’ o’i lin”

                             Ieuan Wyn:   “Tynged Etifeddion Dafydd a Llywelyn”

 

CYFARFODYDD DIWYLLIANNOL 2017:

24 Chwefror          Lefi Gruffudd:    Hanner Canmlwyddiant Gwasg y Lolfa

16 Mawrth             Gwasg y Lolfa yn cyhoeddi:

Brwydrau dros Gymru” gan Myrddin ap Dafydd a heno aiff yr awdur  â ni ar daith trwy luniau a hanesion i rai o’r meysydd cad a geir yn y llyfr (a fydd ar werth yma gan Llên Llŷn am £5.95).

 31 Mawrth           Vivian Parry WilliamsElis o’r Nant, Cynrychiolydd  y  Werin,

y cymeriad hynod o ardal Dolwyddelan yn Eryri.

28 Ebrill               Eryl Owain:   Mynydda yng Nghymru

Yn ddiweddar cyhoeddwyd Copaon Cymru, cyfrol ysblennydd Clwb Mynydda Cymru, dan olygyddiaeth y siaradwr.

26 Mai                   Y DDARLITH FLYNYDDOL

                              gan Adam Price, AC, Dinefwr:

“Cymru — Trefedigaeth Gyntaf Lloegr, a’r Olaf.”

Llywydd:  Liz Saville Roberts, AS

5, 7-12 Awst       Buom ar faes Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Ynys Môn.

30 Awst               Gwasg Y Lolfa yn cyhoeddi Meddyginiaethau Gwerin

                              Cymru  (Anne Elizabeth Williams).

15 Medi               COFIO GLYNDWR

                            Dafydd Glyn Jones:     “Ystyried Lloyd George”

29 Medi              CYFLWYNO BRO

                            Dei Tomos yn cyflwyno Dyffryn Gwyrfai trwy gymorth lluniau

27  Hydref          Llion Jones: “Ar Daith gydag ef ei hun: Golwg ar ddyddiaduron

taith T.H. Parry-Williams.”

24 Tachwedd     Wyn Thomas: “Gwragedd ym myd cerddoriaeth Cymru”.

8 Rhagfyr          COFIO LLYWELYN:

     Neil Johnstone: “Archaeoleg Llysoedd Llywelyn yng Ngwynedd”.

CYFEILLION  EBAN 

17 Ionawr           Nes Draw (Mererid Hopwood)

21 Chwefror       Canlyn Arthur (Saunders Lewis)

21 Mawrth         Ynys y Trysor (R. Lloyd Jones)

18 Ebrill             Ffwrneisiau (Gwenallt)

16 Mai                Llywelyn Fawr (Thomas Parry)

Medi                   Taith yng ngofal Dawi Griffiths i Landdeiniolen a Bethel,

     bro W.J. Gruffydd, a swper yn Nhafarn Niwbwrch, Bontnewydd

17 Hydref           Drych yr Amseroedd (Robert Jones, Rhos-lan)

21 Tachwedd     Cerddi Eryri (Gol. Carneddog)

12 Rhagfyr         Llyfr Mawr y Plant (J.O. Williams a Jennie Thomas)

GARDDIO

Fel arfer byddwn yn anelu at fore Sadwrn cyntaf y mis o Chwefror hyd at fis Tachwedd gan ddibynnu ar y tywydd.  (O 9 tan hanner dydd. Ceir te ddeg.) Croeso cynnes i wirfoddolwyr newydd ond fe’u cynghorir i gysylltu ymlaen llaw rhag ofn y bydd y trefniadau wedi eu newid.  (01286 660 655)

 

 

Gadael Ymateb Diddymu ymateb

Rhaid bod wedi mewngofnodi i gofnodi sylw.