Hen Ysgol Eben Fardd

 gan Emlyn Richards

Darlith a draddodwyd yng Nghapel Ebeneser, Clynnog, ar achlysur dathlu llwyddiant cam cyntaf cais Canolfan Hanes Uwchgwyrfai am gymorth ariannol i ddiogelu Hen Ysgol Eben Fardd, a ddatblygodd yn Ysgol Ragbaratoawl y Methodistiaid cyn symud i’r Rhyl, sef Coleg Clwyd, yn 1929. Yr oedd oddeutu 300 yn bresennol.

Pris £3 yn y Ganolfan neu £4 trwy’r post. 28 tudalen

Cafodd y cofnod ei gyhoeddi yn Uncategorized. Gosod Nod Tudalen i'r ddolen barhaol.