2011

23 Chwefror 2011 – Hen Ffilm  – Llythyr o Gymru

Noson arall o ymdrin â byd y ffilm yng ngofal Wil Aaron.  “Llythyr o Gymru” oedd y ffilm a ddangoswyd ganddo, sef ffilm chwarter awr a ddangosid mewn darlundai ar hyd a lled y wlad yn y 1950au i gyd-fynd â’r brif ffilm. Plentyn ysgol yn ysgrifennu llythyr i Awstralia oedd y testun a chafwyd portread o’i fywyd yn yr ysgol, gartref ac ymweliad â Phorthdinllaen. Plant ysgol Llandwrog oedd yn cymryd rhan a’r prif gymeriad yn y ffilm oedd Evie Wyn Jones.

Cafwyd cyfle hefyd i weld awdur y sgript, Dr John Gwilym Jones, yn egluro’r cefndir ar raglen a gynhyrchwyd gan Wil Aaron yn y gyfres boblogaidd Almanac. Yn ychwanegol at hyn cafwyd cydgyflwyniad gan Wil Aaron ac Evie Wyn Jones.

30 Mawrth 2011 – Meddyginiaethau Gwerin

Dr Anne Elizabeth Williams

Sgwrs am y meddyginiaethau gwerin y bu’n eu casglu dros Amgueddfa Werin Cymru

Bethan Wyn Jones

Sgwrs am Lysiau meddyginiaethol.

Ni chodwyd tâl mynediad.

27 Ebrill 2011 – R.S. Thomas – Gwladgarwr

Cyfarfod amrywiol, yng ngofal Geraint Jones, Gareth Williams (Gareth Neigwl), Morgan Jones, Robyn Lewis ac Alwyn Pritchard, yn ymdrin ag R.S. Thomas, y gwladgarwr tanbaid a digyfaddawd. Hefyd gwelwyd ffilmiau unigryw o anerchiadau dadleuol ac ymfflamychol y bardd ym Mhenyberth 1986 ac yn Eisteddfod Bro Madog 1987.  Noson hwyliog a gwladgarol.

28 Ebrill 2011 –  Taith i ddathlu Ein Gwir Dywysogion                                               

dan arweiniad Y Prifardd Ieuan Wyn

8 Mehefin 2011 –  Darlith Flynyddol Utgorn Cymru

Yr Athro Peredur Lynch:’Ma’r Hogia’n y Jêl’:                                                  yr ymateb i Losgi’r Ysgol Fomio                                                                             A hithau’n dri chwarter canrif ers y weithred arwrol o losgi’r ysgol fomio, priodol iawn yw cael darlith i edrych ar yr ymateb yng Nghymru’r cyfnod i’r Tân yn Llŷn.

Roedd cryno-ddisg o ddarlith flynyddol y llynedd: Abergarthcelyn gan Y Prifardd Ieuan Wyn, ar werth ar y noson am £5.  Mynediad £3

 16 Medi 2011Nia Watkin Powell  – Owain Glyndŵr: Arwr Cymru

28 Medi 2011 – Dr J. Elwyn Hughes yn Cyflwyno Bro Dyffryn Ogwen

Y gyntaf o gyfres flynyddol yn rhoi darlun cyflawn o fro arbennig trwy gyfrwng sgwrs a lluniau.     Tâl mynediad:  £1

26 Hydref 2011 –  Dr Glenda Carr: Enwau Lleoedd yr Ardal  Tâl mynediad: £1.

30 Tachwedd – Bleddyn Owen Huws:  Carneddog (1861 – 1947) Tâl mynediad £1

DATHLIAD ARBENNIG

10 Rhagfyr 2011 Cofio’r Llyw Olaf

Bore Sadwrn 11 – 12 o’r gloch: Awr o ddathlu gwladgarol Cymreig.   Paned ar y diwedd.