2006

25 Ebrill – Diwrnod Agor y Ganolfan    (rhagor o fanylion i ddilyn)

Darlith gan Hywel Teifi Edwards yng Nghapel Ebeneser, Clynnog

Arddangosfa: Eben Fardd yn Yr Ysgoldy

Dangoswyd ei fedalau ac eitemau eraill trwy garedigrwydd Gwenno Mai Parry ac Amgueddfa/Oriel Bangor

8 Gorffennaf  –  Sgwrs a lluniau:  “Y Dyrnwr Mawr yn Dyrnu” (Twm Elias)

Arddangosfa Dyrnwyr yn cynnwys model o ddyrnwr yn gweithio â thrydan.  Mynediad £3 (yn cynnwys paned)  dechrau am 2 o’r gloch y prynhawn.

 

29 Gorffennaf – Arddangosfa Hen Luniau o Ddyffryn Nantlle

Dangoswyd yn Neuadd Ysgol Dyffryn Nantlle rhwng 10 o’r gloch y bore a 5 yr hwyr.    Trefnwyd ar y cyd rhwng Cymdeithas Hanes Dyffryn Nantlle a Chanolfan Hanes Uwchgwyrfai