Hafan

Ein prif weithgareddau nesaf:

Cylchgrawn llafar:

UTGORN CYMRU (104), Gaeaf 2021

EIN GWIR HANES: Dwy ddarlith (Zoom):

11 a 12 Mawrth    Nos Iau a Nos Wener        Z O O M      7 o’r gloch  

          EIN GWIR HANES: Dr Ceridwen Lloyd-Morgan Y Brenin Arthur

          Dilyniant o ddwy noson :

          Nos Iau:  (a) Arwr Cymraeg? Arthur mewn llenyddiaeth Gymraeg yn

          yr Oesoedd Canol a’r cyfnod modern cynnar.  Dim trafodaeth heno

          ond gellir anfon cwestiynau erbyn nos yfory. 

          Nos Wener:  (b) Darlunio hanes Arthur mewn llawysgrif Gymraeg

          o’r Oesoedd Canol.   Trafodaeth i ddilyn.

(Gweler y Calendr)

26 Mawrth      Nos Wener                                Z O O M      7 o’r gloch  

          Yr Athro Deri Tomos :  Gwyddonwyr Gwynedd     

 

 CENHADAETH

  • Dyma lys cwmwd sy’n costrelu dyheadau a hanes ardal sy’n enwog am ei chyfraniad addysgol, diwylliannol a chrefyddol. Dyma’n wir bwerdy bro.
  • Lleolir y Ganolfan yn hen ysgoldy Eben Fardd yng Nghlynnog Fawr yn Arfon (ar y chwith isod. Y swyddfa sydd ar y dde yn yr hen Dŷ Capel).
YGanolfan   PENTACON DIGITAL CAMERA
  • Mae cwmwd Uwchgwyrfai yn ymestyn o’r Bontnewydd (Afon Gwyrfai) yn y gogledd-ddwyrain i gopaon yr Eifl yn y gorllewin ac yn cynnwys Dyffryn Nantlle.
  • Dyma bum plwyf y cwmwd: Clynnog, Llanaelhaearn, Llandwrog, Llanllyfni a Llanwnda.
  • Mae gennym gronfa o wybodaeth am Uwchgwyrfai y gall pawb gyfrannu ati, dan yr enw Cof y Cwmwd.
 Yr Wyddfa o Ddyffryn Nantlle(Richard Wilson)                                   Eglwys Beuno Sant, Clynnog Fawr

Anghofio yw bradychu              Cyhoeddir fel arfer er gwaethaf yr haint.   

 

 

Gweithredu

  • Mae’r Ganolfan a’i holl weithgareddau yn gweithredu yn Gymraeg yn unig.
  • Mae’n hunangynhaliol ac yn dibynnu’n llwyr ar wirfoddolwyr i’w chadw a’i chynnal a’i datblygu.
  • EWCH AT Y PENAWDAU AR BEN Y TUDALEN HON i weld beth sydd gennym i’w gynnig. 

 

Gadael Ymateb