Hafan

Ein prif weithgareddau nesaf:

 S Ŵ M  : I ymuno cysyllter â Jina :      canolfanuwchgwyrfai@gmail.com

 28 Ionawr 2022 Nos Wener S Ŵ M 7 o’r gloch                      

      EIN GWIR HANES                   

       IEUAN WYN : Tynged yr Iaith – Y Ddarlith, 1962

25 Chwefror Nos Wener S Ŵ M 7 o’r gloch

HOWARD HUWS : H.M. Stanley : Y Cymro

Tymor yr Hydref:  Utgorn Cymru (107) (sgyrsiau difyr yn ymwneud â Hanes).

Mae gennym gronfa o wybodaeth am Uwchgwyrfai y gall pawb gyfrannu ati, dan yr enw Cof y Cwmwd.

 CENHADAETH

  • Dyma lys cwmwd sy’n costrelu dyheadau a hanes ardal sy’n enwog am ei chyfraniad addysgol, diwylliannol a chrefyddol. Dyma’n wir bwerdy bro.
  • Lleolir y Ganolfan yn hen ysgoldy Eben Fardd yng Nghlynnog Fawr yn Arfon (ar y chwith isod. Y swyddfa sydd ar y dde yn yr hen Dŷ Capel).
YGanolfan   PENTACON DIGITAL CAMERA
  • Mae cwmwd Uwchgwyrfai yn ymestyn o’r Bontnewydd (Afon Gwyrfai) yn y gogledd-ddwyrain i gopaon yr Eifl yn y gorllewin ac yn cynnwys Dyffryn Nantlle.
  • Dyma bum plwyf y cwmwd: Clynnog, Llanaelhaearn, Llandwrog, Llanllyfni a Llanwnda.
  • Mae gennym gronfa o wybodaeth am Uwchgwyrfai y gall pawb gyfrannu ati, dan yr enw Cof y Cwmwd.
 Yr Wyddfa o Ddyffryn Nantlle(Richard Wilson)                                   Eglwys Beuno Sant, Clynnog Fawr

Anghofio yw bradychu              Cyhoeddir fel arfer er gwaethaf yr haint.   

Gweithredu

  • Mae’r Ganolfan a’i holl weithgareddau yn gweithredu yn Gymraeg yn unig.
  • Mae’n hunangynhaliol ac yn dibynnu’n llwyr ar wirfoddolwyr i’w chadw a’i chynnal a’i datblygu.
  • EWCH AT Y PENAWDAU AR BEN Y TUDALEN HON i weld beth sydd gennym i’w gynnig. 

 

Gadael Ymateb