Hafan

Ein prif weithgareddau nesaf:

 S Ŵ M  : I ymuno cysyllter â Jina :      canolfanuwchgwyrfai@gmail.com

 10 Rhagfyr 2021 Nos Wener S Ŵ M 7 o’r gloch                      

     COFIO LLYWELYN                   

       Yr Athro Huw Pryce : Llywelyn Fawr : Tywysog Aberffraw ac Arglwydd Eryri

Tymor yr Hydref:  Utgorn Cymru (107) (sgyrsiau difyr yn ymwneud â Hanes).

    

Mae gennym gronfa o wybodaeth am Uwchgwyrfai y gall pawb gyfrannu ati, dan yr enw Cof y Cwmwd.

 

 CENHADAETH

  • Dyma lys cwmwd sy’n costrelu dyheadau a hanes ardal sy’n enwog am ei chyfraniad addysgol, diwylliannol a chrefyddol. Dyma’n wir bwerdy bro.
  • Lleolir y Ganolfan yn hen ysgoldy Eben Fardd yng Nghlynnog Fawr yn Arfon (ar y chwith isod. Y swyddfa sydd ar y dde yn yr hen Dŷ Capel).
YGanolfan   PENTACON DIGITAL CAMERA
  • Mae cwmwd Uwchgwyrfai yn ymestyn o’r Bontnewydd (Afon Gwyrfai) yn y gogledd-ddwyrain i gopaon yr Eifl yn y gorllewin ac yn cynnwys Dyffryn Nantlle.
  • Dyma bum plwyf y cwmwd: Clynnog, Llanaelhaearn, Llandwrog, Llanllyfni a Llanwnda.
  • Mae gennym gronfa o wybodaeth am Uwchgwyrfai y gall pawb gyfrannu ati, dan yr enw Cof y Cwmwd.
 Yr Wyddfa o Ddyffryn Nantlle(Richard Wilson)                                   Eglwys Beuno Sant, Clynnog Fawr

Anghofio yw bradychu              Cyhoeddir fel arfer er gwaethaf yr haint.   

 

 

Gweithredu

  • Mae’r Ganolfan a’i holl weithgareddau yn gweithredu yn Gymraeg yn unig.
  • Mae’n hunangynhaliol ac yn dibynnu’n llwyr ar wirfoddolwyr i’w chadw a’i chynnal a’i datblygu.
  • EWCH AT Y PENAWDAU AR BEN Y TUDALEN HON i weld beth sydd gennym i’w gynnig. 

 

Gadael Ymateb